Linja e rregullt Kosove Gjermani Kosove

Rezervoni udhëtimin Ofertat Speciale| Të Gjitha | Prizren-Prishtine-Prizren | Gjakovë | Ulqin |


 • Prizren -> Suharek -> Prishtine
  07:40 - 08:25 - 09:30
  12:00 - 12:45 - 14:00
  19:45 - 20:30 - 21:35
 • Prishtine -> Suhareke -> Prizren
  06:25 - 07:45 - 08:20
  10:20 - 11:40 - 12:15
  15:35 - 16:55 - 17:30
 • Prishtine -> Prizren -> Shkoder -> Ulqin
  08:00 - 10:00 - 13:00 - 14:00
 • Ulqin -> Shkoder -> Prizren -> Prishtin
  16:00 - 17:00 - 20:00 - 22:00
 • Prizren -> Xërxe -> Gjakovë
  06:30 - 07:05 - 07:30
  09:25 - 10:00 - 10:25
  10:25 - 11:00 - 11:25
  13:00 - 13:35 - 14:00
  14:00 - 14:35 - 15:25
  16:30 - 17:05 - 17:30
 • Gjakovë -> Xërxe -> Prizren
  08:05 - 08:25 - 09:00
  09:00 - 09:20 - 09:55
  11:00 - 11:20 - 11:55
  12:30 - 12:50 - 13:25
  14:30 - 14:50 - 15:25
  18:00 - 18:20 - 18:55
 • Kosovë -> Gjermani -> Kosovë
  Prizren->Gjermani--10:00h
  Frankfurt->Kosovë--07:00h